TURGUT A. AKTER'İN DİĞER ESERLERİ

İstanbul'da Tiyatro

Üç ana bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde İstanbul'daki tiyatrolar, ikinci bölümünde dönemin ünlü sanatçıları, üçüncü bölümde ise siyah-beyaz fotoğraflar yer alıyor.

Mahir Canova

Tiyatroda Yaşam: Anılar

Turgut A. Akter tarafından kaleme alındı. Kitap 1994 yılında Kültür Bakanlığı Yayınları tarafından Ankara'da yayınlandı.

Mahir Canova

Tiyatroda Yaşam: Anılar

Turgut A. Akter tarafından kaleme alındı. Kitap 1993 yılında Devlet Tiyatroları Vakfı Yayınları tarafından yayınlandı.

Asuman Korad

Tiyatroda Yaşam: Anılar

Turgut A. Akter tarafından kaleme alındı. Kitap 1996 yılında Devlet Tiyatroları Vakfı Yayınları tarafından yayınlandı.

Bu Yolun Yolcusu

Bir Çağdaş Tasavvuf Sohbeti ve "Sema'ya Da'vet" Şöleni

Grafiker Yayınları tarafından hazırlanan eser; oyunculuk sanatının, kültürlerarası ilişkiler ile deneysel eğitim alanlarında bir eğitim unsuru olarak kullanılmasında öncülük tanıyan; bu konularda pek çok çalışması ve yayını olan; bu uğraşılarının yanında 1970´lerde tasavvufla ilgilenmeye başlayan; birçok eğitimden geçen; Türkiye dahil olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde bazı üstatlardan feyz alma imkânı bulan

Turgut A. Akter'in Türkçe yazdığı ilk şiir kitabıdır.

Genel Kaynak Kitabı

Araştırmacılar Elkitabı

Ankara Devlet Konservatuvarı'nın (ADK) Kuruluşuyla Başlayan, Tatbikat Sahnesi'yle (TS) Gelişen ve 1949'da Kurulan T.C. Devlet Tiyatroları'nı (DT) Araştırma, Belgeleme ve İnceleme Tasarımı çalışmasından toplanan belgeleri tiyatro araştırmacı, yönetici, hoca, öğrenci ve okurlara bir referans kitabı olarak sunmaktadır.