Ankara Devlet

Opera Sanatçıları

İle Yapılan Söyleşiler

Oyuncu, Yönetmen

Yönetici, Müzisyen ve

ADK Öğrencileri ile

Yapılan Söyleşiler Dizini

İstanbul'da Tiyatro

2021'den 1956'ya

Bir Bakış

Devlet Büyükleri

ve Yöneticiler

DT Bölge Müdürleri - 1

DT Bölge Müdürleri - 2

Dramaturglar

Yazarlar ve Eleştirmenler

İlk ve İkinci Kuşak

Kadın Sanatçılar

İlk ve İkinci Kuşak

Erkek Sanatçılar

Tasarımcılar

İlk Kuşak Kadın Oyuncu ve Yönetmenler

I. Cilt

İkinci Kuşak Erkek Oyuncu ve Yönetmenler

I. Cilt

İkinci Kuşak Kadın Oyuncu ve Yönetmenler

II. Cilt

Konuk Türk Yönetmenler

TASARIMCILAR SERİSİ - I

İlk Kuşak Sahne ve Giysi Tasarımcıları

Konuk Yabancı Yönetmenler

İlk Kuşak Kadın Oyuncu ve Yönetmenler

II. Cilt

İkinci Kuşak Kadın Oyuncu ve Yönetmenler

I. Cilt

TASARIMCILAR SERİSİ - IV

İkinci Kuşak Sahne ve Giysi Tasarımcıları

TASARIMCILAR SERİSİ - V

Yabancı Sahne ve Giysi Tasarımcısı

TASARIMCILAR SERİSİ - VI

Işık ve Müzik Tasarımcıları

ZİYA DEMİREL

ZAFER ERGİN - ÂLP ÖYKEN

BOZKURT KURUÇ

TURGUT ÖZAKMAN

MÜMTAZ ZEKİ TAŞKIN

İlk Kuşak Erkek Oyuncu ve Yönetmenler

I. Cilt

İlk Kuşak Erkek Oyuncu ve Yönetmenler

II. Cilt

İlk Kuşak Erkek Oyuncu ve Yönetmenler

III. Cilt

İkinci Kuşak Erkek Oyuncu ve Yönetmenler

II. Cilt

İkinci Kuşak Erkek Oyuncu ve Yönetmenler

III. Cilt

TASARIMCILAR SERİSİ - II

İlk Kuşak Sahne ve Giysi Tasarımcıları

TASARIMCILAR SERİSİ - III

İlk Kuşak Sahne ve Giysi Tasarımcıları