SRI - STUDIO RUMI INTERNATIONAL

Bireysel kendini iyileştirmenin bir sanat ve bilim olduğuna inanıyoruz. Bilimsel bilgi, sezgisel öz farkındalık, bilinçli öz kararlılık, kendini keşfetmenin yeni yollarını öğrenmeye isteklilik ve hepsinden önemlisi, doğanın ve ötesinin yaratıcı güçlerinin huzurunda burada ve şimdi olmayı gerektirir; Kısacası, çalışmamız "tanrısallıkta yaratıcılık yoluyla var olan sanat" olarak etiketlenebilir.

Bizler, dünya genelinde sürekli öğrenmeye, vermeye ve paylaşmaya kendini adamış bir grup bireyiz. Kendini keşfetmeye yönelik yüzyıllar önce kanıtlanmış sezgisel ve mistik yaklaşımlarla tamamlanan sürekli gelişen bilimsel keşiflerin yardımıyla insan ruhunu keşfediyoruz.

Herhangi bir dini dogmaya, kuruma veya inanç sistemine ait değiliz veya parçası değiliz.

İçimizde ve dışımızda sonsuz sevgiyi bularak fiziksel ve ruhsal dengeye ulaşmaya çalışıyoruz. Olumsuzluk ve lanet bizim lügatımızda yok. Hepsini kabul ediyoruz ve hiçbirini reddetmiyoruz.