İKİNCİ KUŞAK ERKEK OYUNCU VE YÖNETMENLER
II. CİLT

Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Kuruluşuyla Başlayan Tatbikat Sahnesi'yle (TS) Gelişen, 1949'da Kurulan T.C. Devlet Tiyatroları'nı (DT) Araştırma, Belgeleme ve İnceleme Tasarımı (1936-1991)

BOZKURT KURUÇ, ÇETİN KÖROĞLU, EROL KARDESECİ

YÜCEL ERTEN, KENAN IŞIK, ALPAY İZBIRAK, ERGİN ORBEY

SADRETTİN KILIÇ, ERDAL KÜÇÜKKÖMÜRCÜ, HÂLUK KURDOĞLU, MÜŞFİK KENTER