OYUNCU, YÖNETMEN, YÖNETİCİ, MÜZİSYEN VE ADK ÖĞRENCİLERİ İLE
YAPILAN SÖYLEŞİLER DİZİNİ

31 Eylül 1955 - Nisan 1956 Dönemi'nde Ankara'da yayımlanan Hakimiyet Gazetesi'nin belgelerinden genişletilip, güncelleştirilen oyuncu, yönetmen, yönetici, müzisyen ve ADK öğrencileri ile yapılan söyleşilerin anlatıldığı 57 adet resim ve 370 sayfadan oluşan eleştiri ve söyleşiler dizininin ikinci cildi.

İ. BEKİR AĞLAGÜL

Hakimiyet, t.y.

HALDUN DORMEN

Hakimiyet, t.y.

ASUMAN KORAD

Hakimiyet, 11 Ocak 1956

KENAN KUTUCULAR

Hakimiyet, t.y.

İBRAHİM SOLMAZ

Hakimiyet, t.y.

SANDU

Hakimiyet, t.y.

NEVİD KODALLI

Hakimiyet, 12 Kasım 1955

İLHAN USMANBAŞ

2 Kasım 2001, İstanbul

MUAMMER SUN

11 Ağustos 1994, Ankara

MİTHAT AKALTAN

NECİL KÂZIM AKSES

H. FERİT ALNAR

MAZHAR ALANSON

ALİ MÜFİT BAYRAŞA

HÜSEYİN ÇEBİ

TURGAY ERDENER

SABAHATTİN KALENDER

CEM İDİZ

NACİ ÖZGÜÇ

AHMET ADNAN SAYGUN

NEZİR ŞENER

YAŞAR ÜRÜK

NÂZIM ÜLGEN

BABÜR TONGUR